pl

OGŁOSZENIA

EFR


02.03.2017


Przetarg chłodnictwo str. 1

Przetarg chłodnictwo str. 2

Przetarg chłodnictwo str. 3

Przetarg chłodnictwo str. 4

Przetarg chłodnictwo str. 5

Przetarg chłodnictwo str. 6

Przetarg chłodnictwo str. 7

Przetarg chłodnictwo str. 8

Przetarg chłodnictwo str. 9

Przetarg chłodnictwo str. 10

Przetarg chłodnictwo str. 11

 

05.05.2017

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

 

 

Postępowanie ofertowe na rozbudowę budynku zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa


03.03.2017


Rozbudowa budynku- zapytanie ofertowe


Rozbudowa budynku załącznik nr 1


Rozbudowa budynku załącznik nr 2

 


Modyfikacja zapytania ofertowego z dn. 03.03.2017 dotyczącego rozbudowy zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa

 

(23.03.2017 r.).

 

 

Rozbudowa budynku- modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 03.03.2017.

 

 

07.08.2017


Informacja o wyniku postępowania przetargowego

 

 

17.01.2018


 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zakup maszyn i urządzeń oraz rozbudowa zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa w celu wprowadzenia innowacyjności procesów zmiękczania i wędzenia mięsa oraz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wykonanie systemu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej oraz poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym.


AKTUALNIE DOSTĘPNE POSADY